Om kåren

Wä scoutkår bildades 1964 och tillhörde fram till 2012 KFUK-KFUM scoutförbund.  Vi tillhör, efter sammanslagningen 2013, Snapphane Scoutdistrikt i Scouterna. Vi bedriver scouting från 6 år och uppåt. De olika grupperna träffas 1 gång i veckan och har hajk ett par gånger per termin. Vi firade 50-års jubileum september 2014. Vi är idag över 100 scouter i kåren.

Bäver (förskoleklass-åk 1) måndagar 18.30-19.30.

Spårare (åk 2-3) tisdagar 18.30-20.00.

Upptäckare (åk 4-5) onsdagar 18.30-20.00.

Äventyrare (åk 6-8) onsdagar 18.30-20.00.

Utmanare (åk 9- 3 året på gymnasiet) U2 söndagar 19.00-21.00.

När det är hajk så åker avdelningarna var för sig. Ofta hyr vi en annan kårs scoutstuga till de yngre medan däremot de äldre för det mesta sover ute i vindskydd, oftast vid vår lägerplats i Kialt uppe på Nävlingeåsen. Kåren åker på sommarläger och kårhajk. På hösten har vi som tradition att åka på Kårhajk, då är målet Göransborg, en stor scoutstuga belägen vid Höör, som har plats för oss alla. Vi tillhör ett Snapphane scoutdistrikt som sträcker sig från Osby i norr till Hörby i söder.
Allt arbete som ledare och alla andra i kåren utför är helt ideellt. Likt andra föreningar får vi aktivitetsbidrag från kommunen.
En gånger/termin brukar vi träffas i stugan för att städa båda inne och ute, samtidigt passar vi på att utföra reparationer och allmänt underhåll. Dessa träffar är på söndag förmiddag, tid kommer att meddelas i god tid. All hjälp mottags med tacksamhet, alla Ni föräldrar är ju bra på olika saker och det är både roligare och går fortare om vi hjälps åt. Till hajker kan vi också behöva hjälp med till exempel bakning och matlagning.
Är det någon som känner för att hjälpa till som ledare så är det alltid välkommet. Viktigt för en scoutkår att det kommer personer med nya idéer och infallsvinklar, det ger oss alla ny inspiration för arbetet. Prata med någon av ledarna eller med någon från styrelsen.