Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har hajker och läger tillkommer läger/hajk avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 300 kronor per termin.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Snapphane scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.