Familjescouter

Hos scouterna är det mycket roligt bus.

I Familjescouterna kan du börja när du är 4-5 år. Då kommer du tillsammans med någon förälder eller annan vuxen. Vi är för det mesta ute, så kläder efter väder.

Vi ses vid scoutstugan sista lördagen i månaden mellan kl 10-13.

Terminsavgift 175kr/person

Anmälan till ansvarig ledare: Lise-Lott Larsson

Välkomna